Wegomleidingen nabij het Venduehuis


Bestemmingsverkeer naar het Venduehuis 

Wie via de Mauritskade naar het Venduehuis wil rijden, komt bij de kruising Noordeinde – Zeestraat  omleidingsborden tegen met de opschriften ‘wegomlegging Zeestraat’ en ’wegomlegging Torenstraat’. U kunt deze borden negeren! U kunt rechtdoor tussen de wegversmalling op de kruising. Van daar af volgt u de weg, met de bocht naar links, langs een betonnen wegafzetting bij het Piet Heinplein. U gaat rechtdoor over de Prinsessewal en aan het einde daarvan rechtdoor over de verkeerstafel naar de Prinsestraat. De 3e zijstraat links is de Nobelstraat. 


Verkeer vanaf het Venduehuis 

U steekt bij het wegrijden vanaf het voorplein de kruising met de Prinsestraat recht over. Let op, u rijdt heel even tegen het verkeer in! Kort hierop, bij de V-splitsing, volgt u de rechter, smalle straat. U gaat de stoep over schuin naar rechts langs een wegafzetting (let op voetgangers en fietsers!). U komt weer op de normale rijbaan. Ga rechtdoor, bij de 2e straat rechts, Noordwal, en met de bocht naar links. U bent nu weer op de Prinsessewal en kunt uw weg vervolgen richting de Mauritskade.    


Route Q-park garage

Wilt u parkeren bij de Q-park garage 
op de hoek Torenstraat-Rijnstraat? Hiervoor kunt u de route Bestemmingsverkeer naar het Venduehuis hierboven volgen totdat u op de Prinsestraat komt. Als u op de Prinsestraat bent, neemt u de eerste zijstraat rechts - de Pieterstraat - en gaat u aan het einde van deze straat links de Torenstraat op. Volg deze totdat u de tweede zijstraat rechts tegenkomt, genaamd 'Geest'. Hier kunt u de garage inrijden.

Let op, het is niet mogelijk om vanaf Q-park Torengarage direct naar Venduehuis Den Haag te rijden of andersom.