Wegomleggingen & verkeershinder


Wegomleggingen & verkeershinder

 

Waterbedrijf Dunea en gasbedrijf Stedin voeren in de periode tot 15 november werkzaamheden uit waarvoor straten worden opgebroken. Op dit moment zijn er o.a. werkzaamheden in het gebied Prinsestraat – Nobelstraat – Kerkplein. Wanneer u met de auto komt en via de Mauritskade wilt rijden, kunt u Venduehuis Den Haag op de volgende manier bereiken:

 

Komt u vanuit de richting Benoordenhoutseweg over de Mauritskade, sla dan linksaf bij de kruising van Hogewal en Piet Heijnplein.

Vervolg de route over de Prinsessewal en het verlengde daarvan, de Prinsestraat.

Na ca. 50 m. neemt u een scherpe bocht naar rechts, de Pieterstraat in. Aan het einde gaat u linksaf (denk om kruisend verkeer en trams!). U bent nu op de Torenstraat.

Volg de weg met de bocht naar links en sla linksaf de Nobelstraat in. Dit is het begin van de Nobelstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer geldt.

Ga rechtdoor en steek de kruising over met de Prinsestraat; het Venduehuis bevindt zich na 15m. aan uw linkerhand. 


Houd er rekening mee dat deze situatie snel kan veranderen. Wij willen u aanraden deze website van de gemeente te raadplegen voor u van huis gaat. Wij wensen u een goede rit!