Mogelijk datalek bij het Venduehuis


We willen u op de hoogte stellen van een recent mogelijk datalek bij het Venduehuis. Wellicht zijn hier ook een aantal van uw klantgegevens bij betrokken. Op dit moment doen we onderzoek naar de aard en omvang van dit datalek. We hebben het incident direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast hebben we aangifte gedaan bij de politie (divisie cybercriminaliteit). 

We betreuren het ten zeerste dat dit incident heeft plaatsgevonden. We nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus en hoewel we een aantal voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om klantinformatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, werken we ook aan het verder verbeteren van de beveiliging, zodat we dit soort criminele activiteiten voor kunnen blijven. Daarnaast zijn we momenteel bezig om ons interne beleid en onze procedures om de manier waarop we uw gegevens beschermen verder te verbeteren. 

Wellicht ten overvloede willen wij benadrukken dat Venduehuis u nooit telefonisch, per mail, per app of op welke andere wijze dan ook zal vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of om overboekingen tussen bankrekeningen en/of andere vertrouwelijke financiële handelingen uit te voeren. Wanneer u een verdacht bericht ontvangt, neemt u dan direct contact op met de betrokken instantie via de vaste contactgegevens die u van deze organisatie heeft. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via info@venduehuis.com
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Meefout