Covid-19 Protocol


Het dragen van een mondkapje en het invullen van een gezondheidsverklaring is verplicht tijdens uw bezoek aan het Venduehuis Den Haag. Voor ieder bezoek dient een afspraak te worden gemaakt, ook voor kijkdagen.

 

Het Venduehuis volgt de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de branche-organisatie TMV.

 

Teneinde de kijkdagen en de zaalveilingen zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben wij met het oog op uw en onze gezondheid de volgende maatregelen genomen.

 

·       Het dragen van een mondkapje is verplicht.

 

·       Het invullen van een gezondheidsverklaring is verplicht.

 

·       Wij verzoeken u te allen tijde rekening te houden met 1,5 m. afstand tot de andere bezoekers.

 

·       Bij klachten als niezen, verkoudheid, verhoging en benauwdheid dient u bezoek aan ons veilinghuis te vermijden. Dit is tevens van toepassing  indien één van uw  huisgenoten deze ziekteverschijnselen heeft.

 

·       U kunt uw lichaamstemperatuur in het Venduehuis zelf controleren via een temperatuurscan. U hoeft het apparaat hiervoor niet aan te raken.

 

·       Wij laten tegelijkertijd een maximaal aantal bezoekers toe tot de toonzalen. Bij grote drukte bestaat de mogelijkheid dat u even moet wachten. Ook voor de kijkdagen is het maken van een afspraak verplicht.

 

·       U dient te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van het Venduehuis op te volgen.

 

 

Bij binnenkomst en bij kijkdagen:

Voor alle bezoeken aan het Venduehuis geldt dat vooraf een afspraak dient te worden gemaakt. Bij binnenkomst wordt u verzocht een zgn. gezondheidscheck in te vullen en een mondkapje te dragen. Het dragen van een mondkapje is verplicht evenals het invullen van een gezondheidsverklaring. Mondkapjes en handschoenen voor eenmalig gebruik worden kosteloos verstrekt.

 

Tevens kunt u uw lichaamstemperatuur ter plekke checken m.b.v. een temperatuurscan. Indien de uitslag hiervan negatief is (rode lampje knippert) dan dient u direct huiswaarts te keren en een afspraak te maken voor een corona test.

 

U krijgt persoonlijk of per gezelschap -indien dit één huishouden betreft- een zogenaamde coronapieper uitgereikt. Dit is een elektronisch apparaatje dat trilt en geluid maakt wanneer te dicht in de buurt komt van andere bezoekers. Het apparaat is zodanig voor u ingesteld dat u hier niets aan hoeft te veranderen. Bij het verlaten van het Venduehuis levert u deze pieper weer in. Het apparaatje wordt na teruggave direct gereinigd.

 

Op verschillende plaatsen in de hal en in de toonzalen zijn apparaten geplaatst waar u uw handen contactloos kunt desinfecteren.

 

Indien u schilderijen, kunstobjecten, sieraden of andere zaken zelf wenst te inspecteren, dan kan het voorkomen dat wij u verzoeken hierbij latex wegwerphandschoenen te dragen.

 

In voorkomende gevallen worden er plexiglazen schermen geplaatst bij verschillende balies. Wij verzoeken u hierbij voor deze schermen plaats te nemen.

 

Koffiecorner:

De koffiecorner is alleen in de weekenden bemand. Consumpties dienen zittend te worden genuttigd. Uw zitplaats wordt door onze medewerker aangewezen en uw consumptie wordt naar uw tafel gebracht.

 

 

Deelnemen aan een zaalveiling:

Voor het deelnemen aan een zaalveiling heeft u de volgende opties:

 

1.           U kunt online meebieden tijdens de veiling. Dit kan m.b.v. uw laptop, PC, tablet of mobiele telefoon. Het online meebieden of telefonisch bieden (vanaf €500,-) tijdens de zaalveiling heeft onze voorkeur.

 

2.           U kunt persoonlijk in de zaal deelnemen aan de veiling. Bij voorkeur komt u alleen naar de zaal. Er is een beperkt aantal zitplaatsen en vol=vol. U dient vooraf een plaats te reserveren via onze reserveringstool op de website.

 

3.           U kunt voorafgaand aan de zaalveiling schriftelijk of online uw maximum bod registreren. De veilingmeester zal hiermee tijdens het biedproces rekening houden. Uw ‘absentee bid’ dient minimaal de onderste richtprijs te bedragen zoals op onze website is aangegeven.

 

4.           U  kunt telefonisch bieden vanaf een onderste richtprijs van €500,-. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen via info@venduehuis.com.

 

In alle gevallen geldt dat u bij ons veilinghuis geregistreerd dient te zijn. U kunt zich online bij ons registreren via www.venduehuis.com, maar desgewenst kan de registratie ook bij onze receptie plaatsvinden.

 

U kunt de veilingzaal alleen betreden op vertoon van uw biednummer. Uw biednummer kunt u al tijdens de kijkdagen verkrijgen bij het secretariaat.

 

Het aantal zitplaatsen in de veilingzaal is beperkt tot dertig plaatsen. U dient vooraf een plaats te reserveren. Ook dient u er rekening mee te houden dat u wellicht pas kunt plaatsnemen in de zaal zodra er een stoel vrij komt. Staand meebieden is niet toegestaan.

 

U krijgt in de veilingzaal een zitplaats aangewezen. Kom alléén. Komt u met twee personen en voert u geen gezamenlijke huishouding dan dient u er rekening mee te houden dat u wellicht niet vlak naast elkaar kunt plaatsnemen.

 

Op de trappen geldt: opgaande bezoekers hebben voorrang boven afdalende bezoekers.

 

Wij verzoeken u de aanwijzingen van onze medewerkers steeds direct op te volgen.

 

We wensen u veel plezier bij uw bezoek aan onze kijkdagen of tijdens uw deelname aan één van onze komende veilingen.

 

Voor het inbrengen van uw kostbaarheden of voor het ophalen van uw aankopen verzoeken wij u een afspraak te maken m.b.v. onze afsprakentool.

 

BLIJF GEZOND!