Goede Doelen Veilingen

Het Venduehuis vindt het belangrijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daar hoort ook bij dat experts zich belangeloos inzetten voor goede doelen, bijvoorbeeld door op te treden als veilingmeester bij fondsenwervingsacties. Dat gebeurt soms op ad hoc basis maar met twee goede doelen organisaties bestaat de band al vele jaren: de Stichting MS Research en het Prinses Beatrix Spierfonds. Chris Vellinga, Marjolein Regout, Peter Buurman en Philomeen van ’t Hooft leiden graag uw veiling tijdens uw fondsenwervingsevenement.

Keurmerk Sociale Onderneming

Het Venduehuis vindt een verantwoord personeelsbeleid van belang en is zich bewust van de plek in die het inneemt in de omgeving waarin het veilinghuis gevestigd is. Daarom zijn maatregelen genomen om mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben kansen te bieden binnen het bedrijf. Waar mogelijk blijven arbeidsplaatsen behouden, worden stageplekken beschikbaar gesteld en kunnen eigen personeelsleden (aanvullend) onderwijs volgen. Door het beschikbaar stellen van kennis, goederen of diensten worden organisaties en activiteiten professioneel ondersteund. In het voorjaar van 2015 is het Venduehuis het Keurmerk Sociale Onderneming toegekend.