Goede Doelen Veilingen

Het Venduehuis vindt het belangrijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daar hoort ook bij dat experts zich belangeloos inzetten voor goede doelen, bijvoorbeeld door op te treden als veilingmeester bij fondsenwervingsacties. Dat gebeurt soms op ad hoc basis maar met twee goede doelen organisaties bestaat de band al vele jaren: de Stichting MS Research en het Prinses Beatrix Spierfonds. Chris Vellinga, Marjolein Regout, Peter Buurman en Philomeen van ’t Hooft leiden graag uw veiling tijdens uw fondsenwervingsevenement.