M.i.v. 25 juli 2018 is de nieuwe (4e) anti-witwas richtlijn van kracht geworden. In het kader van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)’ zijn wij sindsdien verplicht de identiteit van onze cliënten te controleren en te registreren en indien van toepassing de herkomst van de ontvangen gelden of van de ingebrachte goederen vast te stellen. Contante geldtransacties vanaf €10.000,- (ook cumulatief binnen een periode van 12 maanden) dienen te worden gemeld bij het meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Voor meer informatie over de strekking van deze wet verwijzen wij u naar  https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2019-01-01.