Online veilingen

Ongeveer iedere maand vinden in het Venduehuis der Notarissen online veilingen plaats. Dit kunnen veilingen zijn rondom een bepaalde categorie, afkomstig van één verzamelaar of de Vendue Next Door veiling. Bekijk de homepage voor het actuele overzicht van de online veilingen.

Vendue Next Door veilingen

De Vendue Next Door veiling bestaat uit een algemeen aanbod van kunst en antiek. De lots in deze veiling zijn veelal afkomstig uit inboedels die het Venduehuis op verzoek van Haagse notarissen afwikkelt. Bij de Vendue Next Door veiling hebben de veilingen veelal een startprijs van €15,-. Van de kavels in de Vendue Next Door veiling verschijnt een kavellijst op de website van het Venduehuis alsook in print. De Vendue Next Door worden gecombineerd met de algemene kunst- en antiekveilingen. De kijkdagen van deze veiling worden gecombineerd met de Vendue Next Door veiling.

Online Only veilingen

De online only veilingen bestaan uit een aanbod rondom een bepaald tijdsbeeld, van een bepaalde categorie of deze zijn afkomstig van één inbrenger/verzamelaar. Als deze veilingen gecombineerd worden met een themaveilingen kunnen de lots bezichtigd worden tijdens de kijkdagen. Deze kijkdagen staan vermeld in de veilingkalender.
Sommige online-only veilingen hebben geen kijkdagen, bij deze veilingen staan extra foto’s in de catalogus op de website. Uiteraard kunt u met één van onze experts contact opnemen voor meer informatie omtrent de lots.

De veiling

Lots  in de Online only en de Vendue Next Door veiling kunnen uitsluitend worden verworven door bieden via internet online. Deze veilingen worden ook wel timed-online veilingen genoemd. Dit wil zeggen dat de veiling op een bepaald moment start en éé of twee weken later  afloopt. Vanaf het moment dat de veiling opent kunt u biedingen plaatsen, u kunt er voor kiezen om het bedrag met één biedstap te verhogen of om stapsgewijs richting uw maximale bod te gaan. Hiervoor vult u uw maximale bod in bij het lot van uw interesse.
Vanaf 20:00 uur worden iedere vijf minuten vijftien lots gesloten. Indien er in de laatste vijf minuten voor het sluiten van een lot een hoger bod wordt geplaatst, wordt de veiling van dit lot met vijf minuten verlengd. Dit gebeurt iedere keer zolang er in de laatste vijf minuten een hoger bod wordt uitgebracht, tot het moment dat er niet meer wordt geboden.

Bekijk voor meer informatie over het kopen op de veiling op deze pagina.