WWFT


Identiteitscheck in het kader van de Wwft

 

Sinds medio 2021 zijn veilinghuizen vanuit de Wwft wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te checken bij de inname van kunst/antiek. Wwft staat voor: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Neemt u daarom bij inbreng van goederen uw geldige identiteitsbewijs mee: rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.

Werkwijze:

1)        Wij registreren het type identificatiebewijs,  identificatienummer, uitgifteplaats, uitgiftedatum en vervaldatum. Deze gegevens worden mee geprint op het ontvangstbewijs dat u ondertekent en meekrijgt bij het inleveren van kunst/antiek.

2)        Via de online app van DataChecker worden voor-en achterzijde van uw identiteitsbewijs gescand. Enkele minuten later heeft het systeem uw gegevens gecheckt. Het proces is veilig en vooruitlopend op wet- en regelgevingen ingericht. DataChecker voldoet aan alle eisen van de AVG-wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming) en staat garant voor het versleuteld verwerken van de persoonsgegevens.

Dank u voor uw medewerking.